Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Om Familjens jurist

När du anlitar oss får du enkelheten och tryggheten i en personlig kontakt, samtidigt som alla våra jurister har tillgång till hela den samlade kompetensen hos våra 240 anställda. Våra jurister har tillgång till den modernaste IT-teknologin t.ex. genom att alltid vara uppkopplade mot de största juridiska databaserna. Vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska ha gedigen utbildning och ger även löpande kompetensutveckling, för att vara rätt rustade att ge kvalificerad juridisk rådgivning.

Förutom grundläggande eller högre juristexamen har många av våra jurister yrkeserfarenhet från domstolar och myndigheter som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten och/eller från olika advokatbyråer, banker och försäkringsbolag. Det ger oss en bredd av expertis och erfarenhet, som gör att vi kan handlägga även komplicerade ärenden snabbare och med högsta kvalitet. Vår storlek gör att vi dessutom kan hjälpa klienter på flera olika språk.

Men i slutändan är det våra klienter som avgör om vi gör ett bra jobb, och vårt främsta mål är att varje klient ska bli nöjd. Därför jobbar vi bland annat med interna revisioner, kundundersökningar och en särskild kundombudsman. Självklart har vi omfattande ansvarsförsäkring, och vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Att vi har kunskap och medarbetare som gör skillnad för många människor märker vi bland annat genom att vi blir fler medarbetare för varje år. Även du kan vända dig till oss för att göra livet tryggare och enklare – i sorg, glädje och allt däremellan.