Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Kundombudsmannen

Vårt mål är naturligtvis att alla våra klienter ska känna sig rätt behandlade och att vårt arbete ska vara till belåtenhet. Genom en metodisk hantering arbetar vi därför för att kvalitetssäkra alla våra rutiner.

De allra flesta av våra klienter är mycket nöjda. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Även då ska det vara enkelt att vara klient hos oss. Därför har vi en Kundombudsman dit du kan vända dig om du är missnöjd med oss. Förhoppningsvis blir även vi lite klokare så att vi kan förbättra vår service och våra produkter ytterligare.

En kontakt med din handläggare kan räcka
Om du har frågor kring ett ärende och vill ha en förklaring kontaktar du i första hand din handläggare hos oss. Tillsammans går ni igenom vad som har hänt. Många ärenden blir uppklarade redan här, men kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till vår Kundombudsman.

Kundombudsmannen hjälper till
Kundombudsmannen går igenom ditt ärende med nya ögon. Här granskas hela ärendet på nytt och en ny bedömning görs. Kundombudsmannen är en funktion inom Familjens jurist och handläggningen görs av erfarna personer som har gedigen erfarenhet av att bedöma olika ärenden inom det familjejuridiska området ur klientens synvinkel.

Är du ändå inte nöjd
Är du inte nöjd med Kundombudsmannens beslut finns andra möjligheter att få ditt ärende omprövat. Enklast är att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I de fall ärendet avgörs av Allmänna reklamationsnämnden åtar vi oss att följa nämndens beslut. I sista hand kan en tvist hänskjutas till avgörande av domstol enligt svensk lag.

Om du behöver stöd från en helt utomstående
Många kommuner har en konsumentsekreterare. Konsumentsekreteraren kan bistå dig med råd och vara en opartisk samtalspartner under reklamationens gång och även vara den som hjälper dig om du väljer att vända dig till Allmänna reklamations­nämnden.

Kontakta Familjens jurists Kundombudsman

E-post: kundombudsmannen@familjensjurist.se

Postadress:
Kundombudsmannen
Familjens jurist i Sverige AB
Storgatan 53
411 38  Göteborg

Hämta blankett för anmälan
Blanketten finns i filformatet RTF, som kan öppnas med alla typer av ordbehandlingsprogram. Fyll i blanketten, spara den på din dator och bifoga den i ett epostmeddelande till Kundombudsmannen.

Reklamationsblankett Familjens jurist

Hitta kontor