Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Historik

Det som idag är Familjens jurist i Sverige AB startade omkring åren 1949-1950 när de dåvarande lokala begravningsföreningarna började erbjuda hjälp med upprättande av bouppteckning när någon anhörig avlidit.

När begravningsföreningarna under början på sjuttiotalet gick ihop och antog namnet Fonus, skapades särskilda bouppteckningsavdelningar på de större kontoren.

Med tiden utökades arbetsuppgifterna till att omfatta även övriga delar av dödsfallsjuridiken; upprättande av bodelnings- och arvskifteshandlingar och att ta hand om hela boutredningar, till exempel genom förordnanden från domstol eller som testamentsexekutor (verkställare av testamentet). Efter hand anställdes fler nya medarbetare, både jurister och andra och verksamheten bedrevs nu genom boutredningsavdelningar.

I början på tjugohundratalet utvecklades och utvidgades den juridiska verksamheten ytterligare. I maj 2002 startade det första Familjens jurist kontoret i Göteborg med affärsidén att på ett enkelt sätt, i lättillgänglig miljö ge privatpersoner hjälp med de juridiska frågor som gör vardagen lättare och tryggare. Samma tankar kvarstår än idag.

Utifrån detta har nya medarbetare rekryterats och i nuläget finns kontor på 33 orter i landet och 240 personer arbetar i företaget. Dessutom har vi besökskontor på ytterligare ett hundratal platser från Kiruna till Trelleborg. Familjens jurist i Sverige AB är i dag Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik och ägs av Fonus ekonomisk förening.

Hitta kontor