Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Familjens jurists stipendium i familjerätt 2016

Stipendium inom svensk och internationell familjerätt!

En karriär inom familjerätt erbjuder ett stimulerande arbete med stor variation och en tydlig återkoppling från klienter och samarbetspartners. För att uppmuntra ökad kunskap inom det här området utlyser Familjens jurist ett stipendium på 10 000 kr till en student per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå för bästa uppsatsarbete. Av de vinnande bidragen får den uppsats som fått högst poäng av juryn ytterligare 15 000 kr, totalt 25 000 kr.

Aktuella uppsatsämnen
Svensk och internationell familjerätt. Socialrätt med barnrättslig inriktning.

Stipendiesumma
10 000 kr per student samt ytterligare 15 000 kr till den uppsats som får högst poäng av juryn. Det bästa bidraget får totalt 25 000 kr.

Nominering
Varje fakultet nominerar två kandidater senast 31 mars 2017. Kontakta din handledare för mer information. Anställd hos Familjens jurist eller Juristbyrån, eller någon ur dennes familj, kan inte nomineras till stipendiet.

Anställd hos Familjens jurist eller Juristbyrån, eller någon ur dennes familj, kan inte nomineras till stipendiet.

Vinnande bidrag
Vinnarna utses av en jury bestående av prof. Mårten Schultz, prof. Johanna Schiratzki och advokat Örjan Teleman.

Stipendiaterna kungörs och de vinnande bidragen publiceras på www.familjensjurist.se, och på respektive institutions hemsida. 

Kontaktpersoner

Familjens jurist: 
Affärsutvecklingschef, jur.dr. Lotta Dahlstrand.
E-post: lotta.dahlstrand@familjensjurist.se 

Göteborg: Adjunkt Pernilla Marklund

Lund: Professor Titti Mattsson, professor Eva Ryrstedt

Stockholm: Docent Pernilla Leviner

Umeå: Lektor, jur.dr. Viola Boström

Uppsala: Professor Anna Singer, professor Margareta Brattström

Örebro: Adjungerad professor Göran Lind