Hoppa till innehållet

Du har fått faktura för en bilvärdering som är fel - vad gör du? 

Just nu hör många konsumenter av sig till oss för att de fått fakturor från olika bilvärderingssajter på nätet som de anser är felaktiga.

Fakturorna avser bilvärderingar som företaget menar att kunden har beställt och som enligt företaget kostar 1 998 kr. Även om sajterna kan ha olika adresser är det ofta ett lettiskt företag som ligger bakom sajterna. Enligt avtalsvillkoren på sajterna ska även lettisk lag tillämpas på avtalet.

Många konsumenter har inte ens förstått att de ingått ett avtal som inneburit betalningsskyldighet. Det finns en regel i distansavtalslagen som syftar till att företag inte ska kunna vara otydliga med att något innebär en betalningsförpliktelse och samtidigt ha rätt att få betalt.

Du som konsument är bara bunden av ett avtal som ingås på nätet om företaget före beställningen tydliggjort att beställningen medför en betalningsförpliktelse och om du som konsument uttryckligen har påtagit dig förpliktelsen (2 kap. 9 § distansavtalslagen).

Enkelt uttryckt måste det tydligt framgå, till exempel i form av orden ”Köp nu” eller ”Betala nu”, att beställningen medför en betalningsförpliktelse. Det räcker inte med att det står exempelvis ”Beställ nu”. Det är såvitt känt inte prövat i domstol huruvida det räcker med orden ”Värdera nu” eller liknande, men det är troligtvis inte tillräckligt för att lagens krav ska vara uppfyllt. 

Om företaget inte varit tillräckligt tydligt med att beställningen medför en betalningsförpliktelse är du som konsument alltså inte bunden av avtalet.

Vad ska du göra som konsument om du får en faktura för bilvärdering som du anser är felaktig?

  1. Bestrid fakturan skriftligen

Skriv till företaget och förklara att du bestrider fakturan och varför du bestrider fakturan.  

  1. Anmäl företaget till Konsumentverket

Även om det inte är säkert att din anmälan leder till någon åtgärd får Konsumentverket genom detta reda på omfattningen av problemet.

  1. Kontakta ECC Sverige för rådgivning

Eftersom företaget som skickat fakturan ofta befinner sig i ett annat EU-land kan du få hjälp och rådgivning genom ECC Europa på www.eccsverige.se/.

Vad händer sedan då?

Hittills verkar företaget inte ha gjort verklighet av hot om domstolsprocesser utomlands. Förmodligen är det inte lönsamt för företaget att driva saken i domstol, men det finns givetvis inga garantier för att företaget inte vänder sig till domstol med sitt krav.

Ett krav som ett företag har mot en konsument preskriberas tre år efter uppkomsten av kravet, om inte företaget påminner om kravet.

Tveka inte att kontakta oss på Familjens Jurist om du behöver rådgivning eller hjälp om du har frågor med anledning av en faktura du fått om du anser att fakturan är felaktig.

Oscar Coronel, Kompetensansvarig Konsumenträtt

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden