Sidförslag
  Kontor
   Kontakta oss
   0771-771 070
   Familj på kulle

   Bodelning

   Att skiljas eller separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det kan vara svårt känslomässigt, innebär det många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas. När det är dags att göra bodelning är det olika regler som gäller beroende på om ni varit gifta eller sambor.

   Bodelning mellan gifta

   En bodelning mellan makar kan göras under pågående äktenskap eller när äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall. 
   Vid bodelningen delas era tillgångar lika efter avdrag för skulder. Allt räknas in och värderas – bostad, bohag, aktier, bilen, fritidshuset, pengar på konton och pensionssparande. Ni får hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av. Hur ni sedan delar upp tillgångarna praktiskt bestämmer ni själva. Det som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. 
   Det behöver inte göras någon bodelning vid dödsfall om ni bara har gemensamma barn och det inte finns något testamente. Då ärver den kvarlevande den avlidnes andel av boet.

   Bodelning mellan sambor

   Om ni är sambor och ska separera kan en bodelning göras om någon av er begär det. Då delas värdet av bostad och bohag som ni köpt för gemensamt bruk, efter avräkning för skulder. I en bodelning mellan sambor ingår inte fritidshus och annan sådan egendom som ni var och en köpt och som inte är er bostad eller ingår i ert gemensamma bohag. Du kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört på grund av separation. Vid dödsfall ska en begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.

   Vad kostar det?

   Väljer du att boka in ett möte med en jurist på telefon som sedan hjälper dig kostar det 5 090 kr (ordinarie pris är 5 990 kr). Från den 1 oktober 2018 kan du själv skapa bodelningsavtal online. Som Nordeakund får du 250 kr rabatt och det kostar då 945 kr (ordinarie pris 1 195 kr). Använder du vår onlinetjänst skriver du in koden Nordea2018 vid betalning för att utnyttja rabatten.

   Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
   Magnus Ladulåsgatan 65
   Stockholm
   Stockholm
   11827
   Sweden