Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Vårdnad

Dåligt samarbete kring gemensam vårdnad

Fråga:

Sedan flera månader fungerar mitt och min f.d. make samarbete runt vår 3-åriga dotter väldigt dåligt och jag känner att det inte längre kan fortsätta på detta sätt. Har du något råd vad jag skall göra?

Svar:

I första hand föreslår jag att du vänder dig till familjerätten i din kommun för att med deras hjälp få till ett samarbetssamtal. Om detta visar sig vara omöjligt eller inte leder till det resultat du hoppas på får du kanske överväga en juridisk process. Vänd dig gärna till en av våra familjejurister, så får du hjälp att skapa en trygg vardag för dig och din dotter.

Vårdnadstvist: Underhållsbidraget uteblir - vad gör jag?

Fråga:

Min dotters far har trots flera påstötningar upphört med att betala ut underhållsbidraget. Vad gör jag?

Svar:

Om du upplever att du inte kan tala honom till rätta har du möjlighet att vända dig till kronofogden och begära att underhållsbidraget istället dras på hans lön. Vi ger dig gärna hjälp och stöd. Varmt välkommen till ditt närmaste Familjens juristkontor!

Vårdnad och vårdnadstvist

Fråga:

Vad gäller i frågor som rör vårdnad om barn och om vårdnadstvist?

Svar:

Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, till exempel om skolgång, sjukvård, folkbokföring och om utfärdande av pass.

Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Är ni inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnaden, om ni inte kommer överens om – och anmäler – annat.

Även efter en skilsmässa väljer de allra flesta föräldrar att ha fortsatt gemensam vårdnad om sina barn. Har föräldrarna svårt att samarbeta om frågor som rör barnen, t.ex. var de ska bo och i vilken omfattning och på vilket sätt umgänge ska ske, kan familjerätten i kommunen hjälpa till med s.k. samarbetssamtal för att hitta en bra lösning.

Är det inte möjligt att nå fram till en bra lösning är det slutligen tingsrätten som avgör vårdnadstvisten. Inom ramen för en vårdnadstvist kan rätten även bestämma om närliggande frågor som till exempel barns boende och om rätt till umgänge. Fråga om underhållsbidrag kan också aktualiseras.

Då rätten tar ställning i vårdnadstvister och med vårdnadstvister sammanhängande frågor, såsom barnens boende och umgängesrätt, ska vad som är bäst för barnet alltid vara i fokus.

Innan du vänder dig till tingsrätten för en prövning bör du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp!

Hitta kontor