Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Umgängesrätt

Barn som inte bor tillsammans med en förälder har oftast rätt till umgänge med den föräldern. Vad gäller vidare kring umgängesrätt? Om föräldrarna är överens kan de själva bestämma hur umgänget ska se ut. Utgångspunkten ska, precis som i andra frågor som rör barn, vara vad som är bäst för barnet.  Det är viktigt att komma ihåg att ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att umgänget med den förälder barnet inte bor hos blir så bra som möjligt.

Efter en skilsmässa eller separation är det inte ovanligt att föräldrar har svårt att enas om hur barnens umgänge ska se ut. I ett första steg kan man då vända sig till familjerätten i kommunen, för att genom s k samarbetssamtal få hjälp att hitta en lösning. Kan man ändå inte gemensamt enas om en lösning kring barnens umgänge, kan man vända sig till tingsrätten för att få frågan om vilket umgänge som är bäst för barnen prövad.

I kontakterna med tingsrätten bör du ha hjälp av ett ombud. Många gånger täcks merparterna av kostnaderna för ditt ombud antingen av rättshjälp eller av hemförsäkringens rättsskydd.

Familjens jurist är störst i Sverige på privatjuridisk rådgivning och har 240 medarbetare på 33 kontor. Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp.

Hitta kontor