Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Stämningsansökan och svaromål i tvistemål

En domstol utfärdar stämning som översänds och delges svaranden i ett tvistemål.

Stämningsansökan och svaromål kallas de skriftliga inlagor varigenom parterna (kärande och svarande) inför en domstol inleder eller svarar för första gången i en rättegång. Ofta krävs ytterligare skriftväxling och ibland (ta bort) ett möte s.k. muntlig förberedelse innan domstolen kan avgöra målet. Mål vid domstol kan ibland avgöras utan huvudförhandling baserat på skriftliga inlagorna men ofta krävs att olika bevis som vittnesmål och argument framförs inför domstolen.

Handlar det om ett ärende, som till exempel adoption eller utseende av förvaltare eller god man, talar man istället för stämningsansökan och svaromål om ansökan samt yttrande.

I inlagorna skall, utöver vad man yrkar – d.v.s. vad man vill att domstolen skall besluta om man vinner framgång - vissa obligatoriska som uppgifter om parterna, vad tvisten handlar om samt de omständigheter, grunder och bevis som åberopas anges. Anlitar man ombud skall denne styrka sin behörighet genom fullmakt.  För att domstolen skall ta upp en stämningsansökan till behandling krävs att man inbetalar in ansökningsavgift. Ett bra ställe att läsa mer är på domstolsverkets hemsida, www.domstol.se.

Vare sig du är målsägande i ett brottmål, part i ett tvistemål eller det är fråga om ett ärende kan Familjens jurists kunniga jurister vara ditt ombud och med kraft företräda dig och dina intressen.

Visste du att Familjens jurist är störst inom familjejuridik? Varje år handlägger vi nära 30,000 enskilda mål och ärenden, allt från komplicerade tvister inför domstol till upprättande av olika handlingar. Vi har en unik samlad kompetens till ditt förfogande. Läs mer här på vår hemsida om våra kontor och medarbetare, hur vi arbetar med kvalitet och kompetensutveckling och boka ditt besök. Har du fler frågor – välkommen att kontakta ditt lokala kontor per telefon.

Stämningsansökan och svaromål i tvistemål

Hitta kontor