Sidförslag
  Kontor

   Hur dödar man ett pantbrev?

   Fråga

   Jag och min bror äger en jordbruksfastighet tillsammans. Det finns ett pantbrev där som vi vill döda. Vår syster fick en tomt av oss som skulle vara fri från inteckningar. I samband med vår systers död uppdagades det att inteckningar från stamfastighet även ligger i denna tomt. Hur gör vi?

   Svar

   Det finns möjlighet att döda pantbrev/inteckning/förkommen handling genom ansökan till Lantmäteriet. Beroende på omständigheter kring förvärvet och var pantbreven förvarats kan det föregås av sex månaders kungörelse. Inteckningen eller handlingen kan alltså dödas på olika sätt beroende på vissa omständigheter. En ansökan om att döda en inteckning förutsätter att pantbrevet kommit bort och att det, enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel, inte har hänt något med inteckningen på tio år. Att döda ett pantbrev innebär att det bara är själva handlingen som dödas, medan inteckningen består.