Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

HBT-juridik

Hos oss på Familjens jurist behandlas alla lika oavsett sexuell läggning, könstillhörighet och familjekonstellation. Vi har en bred kompetens inom familjerätt, internationell privaträtt, fordringsrätt och fastighetsrätt. Vi har även specialkompetens i HBT-relaterade ärenden.

Anlitar ni oss för en konsultation så är ni garanterade ett välkomnande och respektfullt bemötande av en expert på just ert område.

Välkomna att kontakta någon av oss:

Familjens jurist - Kungsholmen
Ewa-Maria van der Kwast
Telefon: 08-709 84 88
Email: ewamaria.vanderkwast@familjensjurist.se

Familjens jurist – Sollentuna
Caroline Sörgjerd
Telefon: 08-709 86 76
Email: caroline.sorgjerd@familjensjurist.se

Hitta kontor