Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Framtidsfullmakt

Fråga:

Vad är en framtidsfullmakt?

Svar:

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i personliga och ekonomiska frågor när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta sådana beslut. Fullmakten är avsedd att gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att han eller hon inte längre har förutsättningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. I framtidsfullmakten kommer fullmaktsgivaren att kunna specificera vilka lägen och vilken typ av beslut fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i. 

I dagsläget är framtidsfullmakter inte giltiga. Lagen som skulle gör de giltiga träder i kraft först den 1 juli 2017. Vill du veta mer om framtidsfullmakten? Gå in på regeringens hemsida och läs deras information.