Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Arvsskatt, beskattning av kvarlåtenskap

Vad gäller kring arvsskatt?

Fråga:

När min svärfar avled 2001 minns jag att man då betalade arvsskatt. Nu har även svärmor gått bort. Stämmer det att arvsskatt inte längre ska betalas?

Svar:

Arvsskatt var en arvslottsbeskattning beräknad utifrån vad respektive arvinge eller testamentstagare erhöll. Mottagaren erhöll först ett skattefritt grundavdrag. Dödsboet hade skyldighet att förskottera skatten inom viss tid efter beslut. Denna skatt fanns i Sverige fram till 1 januari 2005 men är numera avskaffad tillsammans med gåvoskatten. Den avskaffades med retroaktiv effekt som sträckte sig tillbaka till 17 december 2004. Det är viktigt att notera att arvsskatt alltjämt finns kvar i många andra länder, vilket kan bli en obehaglig överraskning för efterlevande om man som svensk bosatt sig i utlandet och avlider där.

Trots att arvsskatten numera är avskaffad kräver ofta hantering av viktiga frågor rörande generationsskifte och avveckling av dödsbo juridiska kunskaper. Detsamma gäller förrättande av bouppteckning och arvskifte. Familjens jurist är specialiserad på dessa frågor och med över 240 medarbetare på 33 kontor finns vi nära dig. Vi samarbetar även med jurister i andra länder för att hantera gränsöverskridande frågor. Välkommen!