Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Arv och arvsskifte

Ärvs enskild egendom av svärsonen eller barnbarnen?

Fråga:

Vår nu avlidna dotter fick 1999 vår fjällstuga på villkoret att denna skulle vara hennes enskilda egendom och i den tron att denna därmed vid hennes död automatiskt skulle tillfalla våra barnbarn. Vår svärson menar dock att det är han som ärver eftersom vår dotter och han endast har gemensamma barn! Vore tacksamma för besked om vem av oss som har rätt.

Svar:

Det är tyvärr vanligt att föräldrar, som skänker sina barn egendom på villkor om enskild egendom, felaktigt lever i den tron att egendomen också därmed automatiskt kommer tillfalla barnbarnen ! Det är alltså er svärson som har rätt och enl. lag kommer ärva stugan såvida er dotter inte har testamenterat stugan till barnen.

Måste arvet tas med vid bodelningen?

Fråga:

För tre månader sedan ansökte jag om äktenskapsskillnad och betänketiden tar slut i april månad varför har jag börjat fundera lite på en sak när det gäller den kommande bodelningen med min hustru. Det är så att min faster avled för tre veckor sedan och jag undrar nu om min hustru också får del i arvet? Vi har inget äktenskapsförord och det står heller inget i fasters testamente om att arvet skall vara min enskilda egendom.

Svar:

Då bodelningen utgår från era förmögenhetsförhållanden den dag då din ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten ligger ditt arv helt utanför delningen.

Kan min styvson få ärva lika mycket som mina biologiska barn?

Fråga:

När jag träffade min hustru för 35 år sedan hade hon redan en son som då var 1 år gammal. Under alla år har hans biologiska far varit osynlig och istället har jag både faktiskt och känslomässigt kommit att fungera som hans pappa och han såsom min son. Därför skulle det kännas fel om det bara var mina tre senare tillkomna barn som skulle ärva mig. Min undran är därför om det finns något som skulle hindra att jag likställde honom arvsmässigt med mina övriga tre barn?

Svar:

Javisst har du möjlighet att genom ett testamente skapa en fördelning mellan dina tre barn och din styvson som för dig kan kännas rättvis. Skulle du vilja gå vidare och skapa en ännu mer genomgripande rättvisa mellan barnen och samtidigt på ett djupare sätt manifestera dina känslor mot din styvson har du också alternativet att adoptera honom. Det senare kräver dock hans samtycke. Om du vill gå vidare i detta är du välkommen att boka tid med en av våra familjejurister som också kan hjälpa till med upprättandet av de handlingar som kan behövas.

Vad är en bouppteckning?

Fråga:

Efter min bortgångna mamma ska nu en bouppteckning genomföras. Vad är egentligen en bouppteckning och vad ska man tänka på? Sen undrar jag även om det finns några regler om när bouppteckningen ska vara klar.

Svar:

En bouppteckning är något man enligt lag måste upprätta när någon avlidit. Det är en sammanställning av dödsboet där man bland annat tar upp tillgångar, skulder, dödsbodelägare och ev. testamente. Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter dödsfallet och ska sedan registreras hos Skatteverket. Det är den här delen av dödsboavvecklingen som de allra flesta dödsbon vill ha juridisk hjälp med.

Hur lång tid tar det innan man får ut sitt arv?

Fråga:

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Svar:

Dödsboutvecklingen består av tre steg; bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Bouppteckning är sammanställning av dödsboet där man summerar den avlidens tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste vara gjord senast tre månader efter ett dödsfall, sedan måste bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

Nästa del är dödsboförvaltningen som är den praktiska hanteringen av den egendom som den avlidne har lämnat efter sig. Sista steget kallas för arvskifte och det är då arvet fördelas.  

Varje dödsboavveckling är unik och därför kan vi inte säga exakt hur lång tid det tar. Hela processen, med alla tre steg, kan ta ca 8 till 15 månader. Men avvikelser från den tidsuppskattningen kan ske då det helt beror på naturen av dödsboavvecklingen.

Hitta kontor