Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad som beaktas vid tvist om barns boende m.m.

    Hej jag skilde mig för 6 1/2 år sedan. Vi har två barn tillsammans nu är dom 12 år och 13 år.Barnen bor varannan vecka men min Fd man kommer inte på utvecklingssamtal, min dotter kommer inte iväg på sitt fritidsintresse om inte jag kör, han avbokar tandläkartider mm. Nu i fredags skulle jag köra hem grejer till min Fd man, barnens grejor. Blev ut knuffad av Fd man ens sambo hon skrek att jag var där och snokade och att hon var så trött på att jag lämnade av barnens grejor där. Allt framför barnen, hon skrek på mig.
    Hon tog och puttade mig med båda händerna på mitt bröst hon är ca 180 cm lång och väger nästan dubbelt som mig jag är 160 cm lång det blev väldigt hotfullt. Jag har inte anmält henne till polisen, ska jag göra detta? Barnen ville inte vara där efter detta men med lite prat med sin pappa kunde dom tänka sig att åka dit igen efter helgen. Jag ska hämta dom igen på fredag i skolan.Funderar på att ansöka om att barnen bor hos mig och bara kommer varannan helg till Pappan, har jag någon chans att få igenom detta? 

    Rådgivarens svar

    2019-11-18

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för dina möjligheter att ändra barnens boendesituation.

    Barnens boende 
    Regler kring barns boende och vårdnad finns i föräldrabalken. När båda föräldrarna har vårdnaden om barnen kan en av de ansöka om att domstol ska besluta om vem av föräldrarna som barnen ska bo hos, 6 kap. 14a § 1.st föräldrabalken. Föräldrarna kan även avtala om barns boende, 6 kap. 14a § 2.st föräldrabalken. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden. 

    Bedömningen om barnens boende ska alltid göras utifrån vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2a § föräldrabalken. Barnets bästa ska således beaktas både om talan om barns boende väcks vid domstol eller när socialnämnden ska godkänna avtal om barns boende som föräldrarna upprättat. Vad som är barnets bästa avgörs utifrån varje enskilt fall. Vid bedömning ska dock särskilt beaktas om barnet far illa, råkar ut för övergrepp eller liknande samt barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna. Vid bedömningen ska även hänsyn tas till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad. Du anger att dina barn är 12 och 13 år gamla vilket innebär att deras inställning till vem de vill bo hos kan få stor betydelse om exempelvis en domstol skulle bedöma frågan. Hänsyn ska dock också tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Att barnens pappa inte kör barnen till sina fritidsintressen, avbokar tandläkarbesök och att hans sambo uppträdde våldsamt mot dig är troligen inte heller förenligt med barnets bästa. Det kan dock även finnas andra omständigheter som du inte angivit i din fråga men som en eventuell domstol kommer fästa vikt vid som kan vara både till din för- och nackdel. 

    Barnen har rätt till umgänge med den föräldern de inte bor med, 6 kap. 15 § föräldrabalken. Båda föräldrarna ska se till att umgängesrätten för den ena föräldern tillgodoses. Detta innebär att om barnens boende efter dom eller avtal övergår på dig kommer barnens pappa fortfarande ha rätt att träffa och umgås med sina barn, så som du även önskar. 

    Samarbetssamtal 
    För att komma överens om barnens boende kan du och barnens pappa få hjälp genom samarbetssamtal via socialnämnden i er kommun, 6 kap. 18 § föräldrabalken. Samarbetssamtal finns b.la. för att ni som föräldrar ska kunna lösa frågor kring era barns boende och syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att väcka talan i domstol. Detta förutsätter dock att ni båda är villiga att delta i samarbetssamtal.  

    Att sambon knuffade dig 
    Att barnens pappas sambo knuffade dig skulle kunna innebära att sambon begått brottet ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Till ofredande döms b.la. den som fysiskt antastar någon annan om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Att en person knuffar, håller fast, rycker eller sliter i någons kläder kan utgöra ofredande. Utifrån den informationen du angivit skulle alltså kunna vara så att dina barns pappas sambo har begått brottet ofredande. Det kan dock vara svårt för dig att bevisa att dina barns pappas sambo eventuellt har begått brottet ofredande. Här kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan. 

    Sammanfattning och råd 
    En domstolsprocess kan bli kostsam och även känslomässig för de inblandade och därför kan det vara bra att överväga andra möjliga alternativ för att lösa dina barns boendesituation. Utifrån den information som du angivit verkar det som att det kan bli svårt för dig och barnens pappa att genom ett skriftligt avtal komma överens om barnens boende situation. Ett sådant avtal måste i sådana fall godkännas av socialnämnden. Om ni inte kommer överens och därmed inte kan skriva ett eget avtal om boendet kan ni vända er till er kommun för att få till ett samarbetssamtal där ni kan få hjälp med att försöka komma överens om vart barnen ska bo. Om ni inte heller under samarbetssamtalen kan komma överens kan du väcka talan om barnens boende i domstol. 

    Det är tyvärr svårt för mig att ge något exakt svar kring hur dina chanser skulle se ut om du väckte talan om dina barns boendessituation i domstol. Det som talar för att du ska få vara boendeförälder är b.la. att barnens pappa inte skjutsar de till fritidsaktiviteter och avbokar tandläkarbesök. Att barnens pappas sambo uppträdde våldsamt kan också tyda på att situationen hos deras pappa inte är bra för dina barn. Dina barns egna åsikter bör även tillmätas betydelse då de är 12 och 13 år gamla. Andra omständigheter som du inte angivit i din fråga kan dock också spela in både till för- och nackdel för dig. Innan du väljer att väcka talan om barnens boende i domstol rekommenderar jag dig att kontakta Familjens Jurist som har stor erfarenhet av tvister kring barn. Familjens Jurist kan hjälpa dig i en eventuell tvist i domstol eller ge dig andra råd kring din situation. De kan även ge dig råd kring det eventuella ofredande som du har utsatts för. Här kan du läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa dig samt boka ett personligt möte på närmaste kontor eller via telefon.

    Jag hoppas att du känner att du har fått vägledning i din fråga. Har du ytterligare frågor går det jättebra att ställa dem till oss. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden