Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Erkännande av utländska adoptionsbeslut m.m.

    Vi är ett svensk-amerikanskt par boendes i Amsterdam som tänker adoptera vårt amerikanska fosterbarn. Nu undrar vi om en adoption i Nederländerna även är giltig i Sverige? Kan barnet således få tillgång till ett svenskt pass via min nationalitet eller måste barnet vara bosatt i Sverige?

    Rådgivarens svar

    2018-10-26

    Hej och stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga! Jag utgår från att er fråga rör ett barn under 12 år, och att ni dels vill få reda på om adoptionsbeslutet är giltigt i Sverige och dels om barnet kan få svenskt medborgarskap.

    Erkännande av utländska adoptionsbeslut

    För länder som har tillträtt Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, däribland Sverige, Nederländerna och USA, gäller att ett utländskt beslut om adoption ska erkännas i övriga stater omedelbart. Det som krävs för att adoptionsbeslutet ska bli omedelbart erkänt i Sverige är ett så kallat Haagintyg från den behöriga myndigheten i den stat där adoptionen ägt rum, vari det ska framgå att adoptionen har skett i enlighet med konventionen. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är centralmyndighet i frågor som rör Haagkonventionen.

    Förvärv av svenskt medborgarskap

    Ett barn under 12 år som adopteras av en svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap i samband med adoptionen, om adoptionen gäller i Sverige enligt lagen med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen.

    Svar

    Adoptionen i Nederländerna är giltig även i Sverige, förutsatt att ni kan uppvisa ett Haagintyg utfärdat av den nederländska myndigheten. Adoptionen blir då giltig omedelbart och barnet får då även automatiskt svenskt medborgarskap – barnet måste alltså inte vara bosatt i Sverige. För att få vägledning vad avser Haagintyget kan ni vända er till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Ni bör även vända er till Skatteverket för information om vad som gäller vid bland annat folkbokföring av barnet. Ansökan om pass görs hos Polisen.

    Jag hoppas att ni har fått svar på era frågor och önskar er lycka till! Om ni behöver ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Med vänliga hälsningar,
    Olivia Onwuta

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden