Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Användning av underhållsbidrag m.m.

    Hej jag har två frågor, den första lyder såhär.

    Min far och mor är separerade och mor har ensam vårdnad om min lillebror på 15 år. Min far betalar underhåll privat dvs inte genom försäkringskassan, beloppet är just nu 1723 kr men nu säger min mor att det ska höjas från och med 1 juni till 2095 kr, stämmer detta? Min far och även jag anser att mestadels av underhållsbidraget som min far betalar in används merparten av denna ej till min lillebror vilket är helt fel. Finns det något sett att kräva dokumentation eller att underhållet till vis del ska betalas in separat och frysas på ett konto till min lillebror tills han fyller 18-21 år. Stora problemet i sig är att min lillebror kommer i kläm i denna situation, far är förbannad över att de han betalar ej kommer till användo till lillebror. Far blir frågad av mor att köpa till exempel kläder, men det ska ju underhållet täcka. Hur går man vidare för att hjälpa lillebror, samt slippa allt onödigt bråk?

    Andra frågan är också angående lillebror, min mor har fått han stämplad med diagnos (inflytande av hennes prat) så att han inte får en rättvis uppväxt vad gäller skola och försvårar gymnasie och jobbsökande. Kan man få en sån diagnos/stämpel omprövad och hävd? Vad än alla andra säger så tyder inget på psykiskt eller fysikts handikapp, enda han har är överskottsenergi som socialen/sjukvården anser är ett handikapp. Vilket jag tycker att diagnosen är felställd.

    Tack!

    Rådgivarens svar

    2018-05-17

    Hej,

     

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

     

    Ska summan för underhållsbidraget höjas?

    I en proposition som kom vid början av året (länk här) föreslog regeringen att underhållsstödet fr.o.m. 1 augusti 2018 skulle höjas med 350 kr för barn som är 15 år eller äldre. Det innebär att summan skulle bli 2 073 kr per månad. Det verkar som att propositionen inte godtogs av riksdagen, vilket alltså innebär att höjningen inte ska ske. Vill ni få ett besked direkt från rätt myndighet föreslår jag att ni ringer och dubbelkollar med Försäkringskassan på 0771-524 524!

     

    Jag vill poängtera att höjningen skulle ha gällt underhållsstöd och inte underhållsbidrag. Underhållsstöd betalas ut från Försäkringskassan när den förälder som barnet inte bor hos inte betalar för barnet. Om föräldern som barnet inte bor hos däremot betalar kallas det underhållsbidrag, varför ni egentligen inte behöver förhålla er till summan för underhållsstöd, omni inte har avtalat om det. Har ni inte avtalat om att använda summan för underhållsstöd kan ni istället göra en uträkning av vilket underhållsbidrag som borde betalas på Försäkringskassans hemsida.

     

    Vad gäller vid betalning av underhållsbidrag?

    Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Däri framgår det att underhållsbidraget ska betalas för barnet efter vad som är skäligt med beaktande av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se 7 kap. 1 § FB. Barnets behov bestämts efter hur mycket barnet kostar varje månad, t.ex. kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsskyldigheten pågår så länge barnet går i skolan, dock som längst till dess att barnet fyller 21 år.

     

    Eftersom att pengarna är avsedda att täcka barnets behov ska de användas för just detta, och inget annat. Däremot går det inte att kräva mer pengar för exempelvis kläder av den förälder som barnet inte bor hos, när denne redan betalar underhållsbidrag. Då har den föräldern redan bidragit på det sätt som krävs av honom eller henne. Det finns ingen rätt att kräva dokumentation på vad pengarna används till.

     

    Pengarna är avsedda att täcka barnets behov så som det ser ut vid tillfället för betalningen. Att då separera en viss del av summan och ”frysa” det på ett konto innebär att barnets behov inte täcks av summan. Det är därför inte möjligt att gå tillväga på det sättet. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget dock betalas direkt till barnet om barnet fortfarande går i skola på heltid, på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Underhållsbidraget betalas alltså direkt till barnet mellan 18-21 års ålder.

     

    Går det att ompröva en fastställd diagnos?

    En diagnos behöver inte i samtliga fall vara bestående, utan kan ändras beroende på nya eller ändrade omständigheter. Med andra ord går det i vissa fall att få den omprövad, men det är dock upp till barnets vårdnadshavare att besluta om sjukvård etc. för barnet, enligt 6 kap. FB. Barnet får själv besluta om detta när det fyllt 18 år.

     

    Hur kan ni gå vidare i ert fall?

    Gällande diagnosen ser jag tyvärr ingen möjlighet för din pappa att försöka få diagnosen omprövad, annat än genom att prata med mamman och få henne att fatta det beslutet som ensam vårdnadshavare.

     

    Gällande underhållsbidraget skulle jag rekommendera att ni gör en uträkning av underhållsbidraget. Eftersom att din pappa idag betalar en summa som motsvarar Försäkringskassans underhållsstöd och detta inte verkar räcka, då mamman till 15-åringen ber om mer pengar, föreslår jag att ni gör en ordentlig uträkning av vilket underhållsbidrag som faktiskt behöver betalas. Det viktiga då är att skriva ett avtal om summan ni kommer fram till och vad den ska användas till. Om pengarna då går till annat så strider det mot avtalet, och om mamman skulle kräva mer pengar är det inte ett avtalat krav.

     

    Om ni behöver hjälp av en jurist för att skriva ett avtal om underhållsbidrag så att reglerna i föräldrabalken följs, är ni varmt välkomna att boka en tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära er genom att klicka här!

     

    Med vänlig hälsning,

    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden