Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Vem ansvar för ventilationen i bostadsrättsförening?

    Hej,

    Styrelsen i min borättsförening hävdar att boende ska betala för ventilation som vi misstänker aldrig färdigställts i huset. Är det rätt enligt lagen?
    Fastigheten jag bor i sedan juni 2017 är byggd på 40-talet och förening bildades 1980. Trots detta genomfördes husets första OVK först i våras. Då visade det sig att det i min bostad saknades från-ventilation i badrummet. När jag meddelade styrelsen utgick de från att en tidigare ägare satt igen ventilationen vid en renovering.
    Eftersom styrelsen meddelat att de boende själva skulle stå för ev kostnader i samband med OVK:n så anlitade jag en ventilationsfirma. Planritning fick vi tag på från Kommunen efter samtal med styrelsen då de inte har ritningar. Varken kommunen eller styrelsen hade ritningar över ventilationssystemet i huset (kommunen hade ett fotonegativ, men det gav inte så mycket).
    Det tog några timmar att lokalisera ventilationsrören i huset och vilken kanal som ledde till min lägenhet. Men ventilationsfirman kunde konstatera att det troligt aldrig funnits någon anslutning från mitt badrum. För att skapa anslutningen blev de tvungna att borra igenom en tegelvägg. Det är ovanligt men det förekommer, förklarade ventilationsfirman. Att det saknades anslutning från min lägenhet upptäcktes alltså först nu, tack vare husets första OVK.
    Styrelsens hävdar att nu det är osannolikt att det aldrig funnits en anslutning till ventilationen. De anser att någon tidigare ägare satt igen ventilationen – trots att ventilationsfirman skrivit ett intyg om att de hittat en intakt tegelvägg utan anslutning till ventilationen.
    Jag vill hävda att det enligt borättslagen inte är mitt ansvar att det finns en anslutning från min lägenhet till ventilationen. Vem ska stå för kostnaderna?
    Styrelsen verkar inte heller mottagliga för argument om vad som står i lagen eller det faktum att kanalen var dold bakom tegel. Vem har bevisbördan? Är det något annat jag bör ha i åtanke i övrigt i ärendet? Vi har också lite frågor om vad ”enskild kanal” innebär, kan ni tillhandahålla en definition?
    Tack!

    Rådgivarens svar

    2018-10-02

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag besvara din fråga om vem som är skyldig att betala för ventilationskanalen och ge dig råd för hur du kan gå vidare i ditt ärende. Den rättsliga regleringen hittar du i bostadsrättslagen.

    Vilka skyldigheter som vilar på dig som bostadsrättshavare och vad som åligger föreningen är väldigt tydligt i lagen. Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll, exempelvis vitvaror, golv, ytskikt för väggar och tak. Föreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, vatten, värme, gas, elektricitet och ventilationskanaler. Det framgår uttryckligen i lagtexten att föreningen ansvarar för ventilationskanalerna. Det är inte heller möjligt för föreningen att lägga ansvaret för ventilationen på bostadsrättshavaren genom stadgeändring.

    Föreningen är skyldig att hålla ventilationen i gott skick genom att sköta det löpande underhållet och utföra nödvändiga reparationer. En OVK ska genomföras på uppdrag av bostadsrättsföreningen var tredje år för ett flerbostadshus. Vid en sådan kontroll upptäcks det, som i ditt fall, om det saknas ventilationskanaler till någon lägenhet.  

    I ditt fall hävdar föreningen att en tidigare bostadsrättshavare tagit bort ventilationen utan tillåtelse. Som bostadsrättshavare är du skyldig att söka tillstånd från styrelsen om du vill utföra renoveringar som innefattar ingrepp på ventilationen. Konsekvensen av att inte göra detta är att föreningen kan kräva att lägenheten återställs till det skick den var i innan renoveringen. Föreningen påstår i ditt fall att någon tidigare ägare genomfört en renovering och då tagit bort ventilationen. Det här påståendet är väldigt svårt för dig att motbevisa eftersom det inte anger någon särskild ägare. Det borde inte vara allt för svårt för styrelsen att ange vilken ägare som genomfört renoveringen eftersom badrumsrenoveringar inte sker så ofta. Även om det visar sig att en tidigare ägare tagit bort ventilationen är det inte ditt ansvar att åtgärda felet på ventilationen. Föreningen får i så fall vända sig till den tidigare ägaren och kräva denne på skadestånd.

    Du har alltså rätt att få ventilationskanalen åtgärdad av föreningen. Du bör vända dig till föreningen med ett skriftligt meddelande där du förklarar felet och att du vill ha det åtgärdat. Om föreningen trilskas kan du själv åtgärda felet och skicka en räkning till föreningen. Vad begreppet enskild kanal innebär har jag inte hittat någon legal definition för. Det är möjligt att det är ett byggnadsteknisk begrepp.     

    Om du behöver mer hjälp i ditt ärende, exempelvis med att kräva åtgärder från föreninnen kan du vända dig till en av våra jurister som arbetar med fastighetsrätt. Du kan komma i kontakt med en jurist här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden