Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Gåva av fastighet ska bli enskild egendom, med rätt att omvandla egendom till giftorättsgods

    Jag och min hustru har som gåva överlåtit vårt fritidshus till vår dotter.
    Gåvan skall vara en enskild egendom men ottern har dock rätt att genom äktenskapsförord göra om egendomen till giftorättsgods.
    Finns det någon mall för detta?
    Tacksam för svar
     

    Rådgivarens svar

    2020-01-17

    Inledning

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer inledningsvis att redogöra för reglerna kring gåva av fastighet och vad som krävs för att gåvan ska fullbordas. Därefter kommer en kort redogörelse över enskild egendom och giftorättsgods för att sedan avslutas med hur man omvandlar enskild egendom till giftorättsgods.

    Gåva av fastighet

    Reglerna om fastighetsöverlåtelse hittar vi i kapitel 4 i Jordabalk. Här framgår det att reglerna om köp av fast egendom också används när man ska ge fast egendom i gåva. Följande formkrav krävs för att gåvan ska vara giltig:

    - Det ska upprättas ett skriftligt avtal
    - Avtalet ska undertecknas av båda parter (är ni 2 ägare och en gåvomottagare ska alla 3 underteckna avtalet)
    - Avtalet ska innehålla en köpeskilling ( i ert fall noll kronor då det är en gåva)
    - Det ska finnas en viljeförklaring, d.v.s. vilja att en överlåtelse ska ske.

    Utöver detta måste gåvomottagaren ansöka om lagfart. Detta för att skydda gåvomottagaren från gåvogivarens borgenärer, om någon av er nuvarande ägare skulle bli skuldsatta har ni fast egendom som kan utmätas, men en lagfartsansökan gör att gåvan blir fullbordad.
    Lagfartsansökan gör ni hos lantmäteriet.

    Enskild egendom

    All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i en bodelning om makar begär äktenskapsskillnad. Exempel på enskild egendom är enligt 7 kapitlet äktenskapsbalken egendom som en av makarna fått genom gåva av annan än maken och med villkoret att gåvan ska vara makens enskilda egendom. Detta innebär att vid en eventuell bodelning kommer fastigheten som gåvomottagaren får med villkor om enskild egendom inte ingå. 

    Giftorättsgods

    Giftorättsgods är enligt samma kapitel som ovannämnt all egendom som inte är enskild egendom. Detta innebär att den egendom makarna har kommer att bodelas om inget annat är bestämt mellan makarna. 

    Omvandla enskild egendom till giftorättsgods

    Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom ska bli enskild egendom eller att enskild egendom ska bli giftorättsgods. Detta kräver dock att det inte finns förbehåll i gåvobrevet. Vissa gåvobrev kommer med villkor att den enskilda egendomen inte ska kunna omvandlas till giftorättsgods. Om det inte finns några sådana villkor kan gåvotagaren omvandla egendomen till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

    För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det att vissa krav uppfylls.

    - Äktenskapsförordet ska vara skriftligt
    - Äktenskapsförordet ska vara undertecknat av makarna
    - Äktenskapsförordet måste registreras hos skatterverket. Detta kostar 275 kronor och mer information hittar ni här.

    Slutsats

    För att en gåva av en fastighet ska bli giltig krävs att ni upprättar ett gåvobrev som uppfyller det krav som nämnts ovan, utöver detta måste även personen ansöka om lagfart hos lantmäteriet för att gåvan ska fullbordas.

    En gåva kan bli enskild egendom om gåvogivaren vill det, det krävs då att det framgår på gåvobrevet. Detta innebär att egendomen inte kommer att bli del av en eventuell bodelning utan kommer att vara kvar hos den person som är gåvomottagare.

    Den enskilda egendomen kan omvandlas till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord som uppfyller de formkrav som ovannämnt. Detta innebär att egendomen kommer att ingå i eventuell bodelning.

     

    Rekommendation

    Då gåvobrevet reglerar fast egendom samt att det ska vara möjligt att upprätta äktenskapsförord för att omvandla egendomen rekomenderar jag er att ta kontakt med Familjens jurist för rådgivning. Ni kan boka ett personligt möte, upprätta ett gåvobrev på telefon eller skapa ett gåvobrev online här

    Om ni behöver hjälp att senare upprätta ett äktenskapsförord finns det även där olika möjligheter. Gå in på denna länk för att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, annars kan ni även upprätta ett äktenskapsförord online.

    Hoppas detta gav dig lite mer information om gåvobrev och äktenskapsförord, om enskild egendom och om giftorättsgods. Du är varmt välkommen att skicka in en ny fråga

    Med vänliga hälsningar

    Jimmy
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden