Sidförslag
  Kontor
   article_img

   Äganderättsförklaring

   I en äganderättsförklaring kan parterna bekräfta att de äger viss egendom gemensamt. En äganderättsförklaring kan vara bra om det finns egendom, till exempel en samägd bil som är registrerad på en av parterna eller mer värdefullt bohag där ägandeförhållandena utåt sätt kan anses oklara. Äganderättsförklaringen blir en handling som kan användas i bevissyfte för att tydliggöra att man är överens om en viss ägandefördelning.

   Pris 2 495 sek.

   Boka tid