Typ av tillgång - (obligatorisk)
Hur vill ni beräkna bodelningsvärdet? - (obligatorisk)
Finns det lån med fastigheten/bostadsrätten som säkerhet? - (obligatorisk)
Ägare inför bodelningen - (obligatorisk)
Ägare efter bodelning - (obligatorisk)