Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik
Film

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Många tycker att så länge man tycker om varandra spelar det ingen större roll om man är sambor eller gifta. Men det gör det. Om man vill separera eller om någon dör har det stor betydelse. Gifta har ett mer omfattande rättsligt skydd än sambor.

Den som vill gifta sig måste ansöka om ”hindersprövning”. Denna är till för att undersöka så att inga hinder för äktenskapet finns. Hinder kan vara att man är nära släkt, redan är gift eller är registrerad partner med någon annan. Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket.

Ni äger det ni själva köper
Trots giftermålet är ni fortfarande två ekonomiskt självständiga individer. Var och en äger det ni själva köper eller skaffar på annat sätt, både före och efter vigseln. När ni istället köper någonting gemensamt kan det ibland uppstå situationer då det behövs bevis på att ni köpt det tillsammans, till exempel om en av er har egna skulder. Av den anledningen kan det vid större inköp vara bra att notera vad var och en betalat.

Vid inteckning, pantsättning eller överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt gäller speciella regler.

Du ansvarar själv för dina skulder
Var och en ansvarar för sina skulder inom äktenskapet. Du har alltså inte något automatiskt ansvar för din makas/makes skulder och ni behöver inte fråga varandra om lov för att ta ett eget lån.
 En make får dock inte ta ut en inteckning i fastighet utan den andre makens samtycke, om inte den permanenta bostaden är enskild egendom på grund av gåva eller testamente.

Gemensamma lån

Även om båda makarna står som låntagare är det den som faktiskt betalar räntorna som har rätt till avdrag.


Din del av ert gemensamma
En skillnad mellan att vara sambo och gift är ”giftorätten”. Som gifta har ni giftorätt i varandras egendom om det inte finns något annat avtal. Det innebär att ni har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder. Detta gäller även egendom som ni skaffat var för sig innan äktenskapet.
Giftorätten blir aktuell vid dödsfall, om äktenskapet löses upp genom skilsmässa eller om ni begär bodelning under äktenskapet.

Arv före gemensamma barn
Vid dödsfall ärver kvarlevande maka före gemensamma barn. Icke gemensamma barn, s.k. särkullbarn, har däremot rätt att få ut sitt arv direkt. Genom ett testamente kan särkullbarnens rätt minskas med hälften.

Äktenskapsförordets möjligheter
Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att viss egendom ska undantas från delningen vid skilsmässa eller dödsfall. Det kan t.ex. vara en fördel om en av er har ekonomiska svårigheter, har fått ett arv edy.

Testamente, för allas trygghet
Ett testamente, var sitt eller gemensamt, kan ge er trygghet om ni t.ex. har barn som inte är era gemensamma eller om ni vill styra över ert arv på annat sätt.
Vi förvarar ditt testamente, så att du vet att det kommer fram!

Välkommen att boka tid så hjälper vi dig att skapa trygghet som gift!

Läs frågor och svar om att gifta sig >>

Citera oss gärna, men ange källan.