Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Få barn

    Att bli förälder tillhör en av de allra största upplevelserna i livet. Plötsligt finns en helt ny människa att ta hand om och ha ansvar för. Att få barn är att se hela livet förändras.

    Det största ansvaret

    Att få barn tillsammans innebär ett gemensamt ansvar som är större än något annat – ni ansvarar för en annans liv. Fram tills barnet fyller 18 år är ni vårdnadshavare och förmyndare. Ibland finns en skyldighet att betala underhåll för ett barn tills den dag gymnasiestudierna är avslutade. Men ofta sträcker sig ansvaret längre än så. Bandet mellan barn och föräldrar är livslångt.

    Testamente, samboavtal eller försäkring, vad ger mitt barn extra trygghet?

    Det finns många sätt att skapa större trygghet för dig och ditt barn. Om du och den andra föräldern är sambor, eller om ni är gifta men också har barn som inte är gemensamma s k särkullbarn, kan det behövas ett testamente eller gåvobrev för att skapa rättvisa mellan barnen. Kanske vill ni fördela era tillgångar lika mellan alla barnen oavsett om de är egna eller bonusbarn. Eller så vill ni skydda era barn genom att ge dem något i gåva medan ni fortfarande lever. En livförsäkring kan vara ett sätt att bidra till barnens ekonomiska trygghet om något skulle hända dig innan de är vuxna och klarar sig själva. Vi förvarar gärna ditt testamente, så du vet säkert att det kommer fram när det behövs.

    Om du och den andra föräldern är gifta och bara har gemensamma barn, kommer barnen ärva er först den dag ni båda är borta. Oavsett om ni är gifta eller sambor bör ni skriva ett testamente, t ex om ni vill göra arvet till en enskild egendom. Läs mer om testamente.

    Vi kan hjälpa till

    Det finns många olika möjligheter att skapa större trygghet för både dig, din partner och era barn. Hos oss möter du erfarna jurister med stor kunskap inom familjejuridik.

    Med anledning av Coronaviruset

    Vi erbjuder alla våra kunder möjligheten att välja mellan möte på kontor, video- eller telefonmöte. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi gjort inom vår organisation.

    Vilka frågor berörs i vårdnad av barn?

    Fråga

    Vad gäller i frågor som rör vårdnad om barn och om vårdnadstvist?

    Svar

    Den som har vårdnaden om ett barn har rätt att för barnets räkning fatta beslut om viktiga frågor som rör barnet, till exempel om skolgång, sjukvård, folkbokföring och om utfärdande av pass.

    Som gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Är ni inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnaden, om ni inte kommer överens om – och anmäler – annat.

    Även efter en skilsmässa väljer de allra flesta föräldrar att ha fortsatt gemensam vårdnad om sina barn. Har föräldrarna svårt att samarbeta om frågor som rör barnen, till exempel var de ska bo och i vilken omfattning och på vilket sätt umgänge ska ske, kan familjerätten i kommunen hjälpa till med så kallade samarbetssamtal för att hitta en bra lösning.

    Är det inte möjligt att nå fram till en bra lösning är det slutligen tingsrätten som avgör vårdnadstvisten. Inom ramen för en vårdnadstvist kan rätten även bestämma om närliggande frågor som till exempel barns boende och om rätt till umgänge. Frågan om underhållsbidrag kan också aktualiseras.

    Då rätten tar ställning i vårdnadstvister och med vårdnadstvister sammanhängande frågor, såsom barnens boende och umgängesrätt, ska vad som är bäst för barnet alltid vara i fokus.

    Innan du vänder dig till tingsrätten för en prövning bör du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig både som ombud i rätten och berättar om dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp.

    Läs mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Kan man välja förmyndare åt ens barn i ett testamente?

    Fråga

    Jag är ensam vårdnadshavare till mina barn. Jag vill skriva ett testamente där jag anger vem som ska ta hand om barnen om jag skulle dö innan barnen blir myndiga. Mina barn är 12 och 14 år gamla. De har ingen kontakt med sin biologiska pappa sedan vårt äktenskap tog slut samma år som den mitt yngsta barn föddes. Jag har syskon som jag kan tänka mig att barnen skulle kunna trivas med att bo hos. Hur ska jag gå till väga? Räcker det med att skriva ned de önskemålen jag har om var och vem barnen ska bo hos?

    Svar

    När det gäller den ekonomiska delen, det vill säga arv efter dig, så kan du till viss del förordna om detta genom ett testamente och se till att någon i din närhet förvaltar detta tills dina barn är myndiga.

    Gällande vårdnadsfrågan är det svårt att ge råd utan att veta alla omständigheter. I ditt testamente kan du absolut skriva ner önskemål och lägga fram förslag till vem du skulle vilja fick vårdnaden om dina barn. Det är dock domstolen som tar beslut på vem som ska få vårdnaden och beslutet tas utifrån fokus på barnets bästa och är därför inte bunden av dina önskemål i testamente. Boka tid med en av våra jurister för att få ytterligare råd och alternativ.

    Läs mer om testamente.

    Mamma pappa och dotter
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden