Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Familjens jurist i Borlänge

Adress: Postadress: Box 832
Besöksadress:
Tunagatan 23
784 34 Borlänge
Telefon: 0243-178 16
Fax: 0243-877 06

Ett kontor inom Familjens jurist i Sverige AB finns i industri- handels- och musikstaden Borlänge. Staden är bl a känd för sin store son Jussi Björling. Ni som bor i Borlänge eller Dalarna, arbetar inom SSAB, Stora Enso pappersbruk i Kvarnsveden, besöker Kupolen eller Peace & Love och alla ni andra kan få den juridiska hjälp ni behöver vid detta kontor.

Kontoret är beläget på Tunagatan om hörnet vid Fonus på Stationsgatan. Den personal som finns för att vara er behjälplig är en jurist, två handläggare av bouppteckningar och arvskiften, en juriststuderande som går sista terminen samt en kontorschef. Juristen har en jur.kand.-examen och är därefter tingsmeriterad vid Gävle tingsrätt. Du kan läsa mer på vår hemsida om vad olika titlar som t.ex. jurist och advokat innebär och hur vi arbetar med kvalitet och kompetensutveckling.

Borlängekontoret kan såsom alla kontor inom Familjens jurist erbjuda juridisk hjälp främst inom familjerätten, vilket innebär exempelvis bouppteckningar, arvskiften, bodelningar, testamenten, gåvobrev, vårdnadsfrågor och umgänge med barn. Vi hjälper till med att biträda dig som part vid tvister vid domstol och förmedlar rättshjälp eller rättskydd. Vi arbetar också med tvångsomhändertaganden enligt socialrätten, samt att vi ställer upp som målsägandebiträden för brottsoffer.

Christina Pettersson Boutredare
 • Erfarenhet:

  Familjens jurist, boutredare
  Fonus juridik, boutredare

Gudrun Karlsson Boutredare
 • Erfarenhet:

  Familjens jurist, boutredare
  Fonus juridik, boutredare

Lise-Lotte Sandbäck Jurist
 • Utbildning:

  Jur kand

 • Erfarenhet:

  Familjens jurist, jurist
  Fonus Juridik, jurist
  Sandbäcks affärsbyrå AB, jurist
  Tingsmeritering

Liz Höglund Boutredare
Peter Nordström Jurist, kontorschef
 • Utbildning:

  Handelshögskolan, ledarskap
  Linköpings universitet, ledarskap
  Stockholms universitet, sociologi
  Uppsala universitet, Jur. kand.

 • Erfarenhet:

  Familjens jurist, jurist, kontorschef
  Interimchefsuppdrag
  Stockholms stad, direktör Överförmyndarförvaltningen
  Solving Efeso, managementkonsult
  Kommunal verksamhet, socialchef
  Kriminalvården, häkteschef m.m.

 • Språk: engelska